Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้188
mod_vvisit_counterเมื่อวาน909
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้188
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5760
mod_vvisit_counterเดือนนี้21549
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30986
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546737306

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 11
IP ของคุณ คือ : 100.26.179.196
วันที่: 25 ม.ค. 2020
สารบัญ
ลำดับ หน้า
ที่มา 1
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2
คำจำกัดความ 2
แนวคิดและหลักการ 2
ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 5
อาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200   ตารางเมตร
2 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 13
อาหาร พื้นที่เกิน   200 ตารางเมตร
3 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 21
พื้นที่เกิน   200 ตารางเมตร
4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 29
5 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 35
6 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 43
7 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 51
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 57
9 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 63
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 71
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 79
12 การขอใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน 87
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน 93
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 101
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 107
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 115
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 123
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 131
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 137
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 145
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 151


 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ